Onze houtoogst begint bij de boswachter

Milieu

 

Op deze pagina willen wij u een indruk geven hoe het hout wordt geoogst en verwerkt tot een CO2 neutrale energiebron. CO2 neutraal betekent dat de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het verbrandingsproces gelijk staat aan de hoeveelheid CO2 die nodig is om het hout weer terug te laten groeien.

De houtoogst begint bij de boswachter, deze bepaalt wat de doelstelling van het bos is (natuur, recreatie, productie). Als de doelstelling bepaald is weet de boswachter ook hoe het bos eruit moet gaan zien, daarna gaat hij de bomen markeren die moeten wijken.

Als het markeren klaar is komt de harvester in actie, dit is een machine met een grote kraan met daaraan een werktuig die de bomen afzaagt, takvrij maakt en afkort op de gewenste lengte. Het is gebruikelijk dat de kraan een bereik van 10 tot 15 meter heeft, waardoor de machine maar om de 25 á 30 meter door het bos hoeft te rijden. Als de harvester de bomen heeft afgezaagd trekt hij ze naar het spoor, stroopt er de takken af en kort het hout af. De takken worden voor de machine gelegd waarna de machine weer over de takken rijdt om de bodem zo minimaal mogelijk te beschadigen.

Na het oogsten komt de uitrij combinatie; deze machine laadt de verschillende houtsoorten op. Het hout wordt gesorteerd op kwaliteit, eerst komt hout voor de zagerij en daarna de industriële toepassingen zoals de spaanplaat industrie. Het laatst komt het hout voor energie winning aan de beurt. De uitrij combinatie lost het hout op een plaats waar de lading door een vrachtauto kan worden overgenomen.

Als de vrachtauto het hout heeft gelost wordt het in ons geval verwerkt tot haardhout, maar er zijn ook andere mogelijkheden om hout te veranderen in brandstof. Eén daarvan is het versnipperen zoals dit in de winterperiode ook gebeurt in veel gemeentelijke plantsoenen. In beide gevallen wordt het hout verbrand en is de kring weer rond op het moment dat de vrijgekomen CO2 wordt opgenomen door bomen en planten die het gebruiken om weer te groeien.